Exihibition

Exihibition

Công ty chúng tôi đã tham gia vào các công nghiệp vải nhãn máy dập nổi triển lãm tại Quảng Châu trong thời gian 24 Tháng Năm để

Ngày 26 tháng 5. Có rất nhiều khách truy cập và một số khách hàng quan tâm đến máy của chúng tôi, họ đến với công ty của chúng tôi

để kiểm tra máy sau khi triển lãm.

guangzhou exhibition

guangzhou exhibition1

guangzhou exhibition2

guangzhou exhibition3

guangzhou eehibition4

guangzhou exhibition8

guangzhou exhibition9

guangzhou exhibition10

guangzhou exhibition11

guangzhou exhibition12


Công ty chúng tôi tham gia triển lãm giày giày trong thời gian từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 1 tháng 4 tại thị trấn houjie, thành phố Đông Quan.

Nhiều người quan tâm đến máy của chúng tôi, để làm cho các kamp giày kamp, ​​bao gồm túi, duy nhất giày, nhãn hàng may mặc.

Dưới đây là một số chi tiết về triển lãm.

exhibition

exhibition1

exhibition2

exhibition3


Nhiều khách hàng cũng đến nhà máy của chúng tôi để xem và tìm hiểu các máy sau khi triển lãm của chúng tôi

Algeria customer

USA customers
Lần trước, công ty chúng tôi đã đến thăm triển lãm ở Pakistan về thương hiệu quà tặng.

Hãy kiểm tra hình ảnh, bạn có thể xem có bao nhiêu người tại triển lãm đó và cách phổ biến

máy của chúng tôi ở đó.

exhibition

09

65

89